• HOE KAN IK EEN AFSPRAAK MAKEN

Om lange wachttijden te vermijden, werken wij enkel nog op afspraak.

Met raadplegingen "op afspraak" willen we onze patiënten onaangename lange wachttijden in een drukke wachtkamer besparen. Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij u steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen.

Per afspraak wordt 10 min voorzien. Als u een afspraak wil maken voor meerdere personen, boek dan 1 afspraak per persoon.

Indien u een afspraak NIET kan nakomen, gelieve tijdig te verwittigen (telefoon, online via afspraakuur uit te vinken). De agenda zal u automatisch verdere toegang weigeren indien u 2x een geboekte afspraak niet nakomt zonder verwittiging.

We vragen u om op tijd aanwezig te zijn op uw afspraak. Zo zorgt u ervoor dat anderen niet onnodig dienen te wachten.

Indien u verhinderd bent om aanwezig te zijn op een gemaakte afspraak, gelieve deze dan tijdig (>4u van tevoren) te annuleren, zodat anderen geholpen kunnen worden. Indien de annulatie niet of laattijdig gebeurt, wordt er een extra administratieve kost van €10 gerekend.

U kan een afspraak maken :    online: klik op CONSULTATIES en volg verder de instructies

                                                 telefonisch: 014/ 618647, tijdens de openingsuren van het secretariaat

                                                 op ma-, di-, woe-, do- of vrijdagvoormiddag tussen 08u30 en 12u.

Huisbezoeken dienen steeds telefonisch aangevraagd te worden (liefst) voor 10u. Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Onze praktijkruimte biedt betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden.


  • INTERNETVERKEER / TELEFOON

Op email en/of telefonische consultaties zal begrijpelijker wijze niet worden ingegaan, gelieve voor uw eigen veiligheid voor consultaties gewoon een afspraak te maken, aangezien een medische toestand enkel in persoon kan beoordeeld worden en dit na inzage van alle elementen van het medische dossier.


  • BLOEDUITSLAG / UITSLAG CT, RX, NMR,...

Voor resultaten van bloedname kan enkel gebeld worden tijdens de openingsuren van het secretariaat: ma-, di-, woe-, do-, of vrijdagvoormiddag tussen 08u30 en 12u00. De Dokter zal de bloeduitslag bespreken met de secretaresse en zij zal dat doorgeven aan u. Wenst u toch een uitgebreide bloeduitslag bespreking dan kan u altijd langskomen op consultatie.

Door de nieuwe wetgevind mogen wij geen bloeduitslagen meer doormailen. Wij kunnen deze wel afdrukken zodat u deze komt ophalen in de praktijk of u kan deze zelf raadplegen op www.cozo.be.

Voor uitslag RX, CT scan, NMR... kan enkel besproken worden op consultatie.


  • VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Het RIZIV en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt gezien te hebben. Als huisarts kunnen we dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten maken. Het is om diezelfde reden niet toegestaan tijdens uw raadpleging voorschriften voor andere mee te geven.

Telefoontjes om te vragen om voorschriften of attesten klaar te leggen zijn dus overbodig: we mogen hier als huisarts niet op ingaan. Als je medicatie neemt die enkel op voorschrift te verkrijgen is, wil dit ook zeggen dat je gezondheid opvolging nodig heeft. We geven steeds voldoende voorschriften mee om tot een volgend nazicht toe te komen. Hou dus steeds goed in de gaten wanneer je opnieuw moet langskomen, zodat je niet zonder pilletjes valt. je kan gerust op raadpleging meteen een afspraak voor de volgende controle vastleggen zodat je dit niet uit het oog verliest!

Het invullen van attesten en formulieren maakt ook deel uit van een raadpleging. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie én tijd om de papieren correct in te vullen. Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig nadat je arts je onderzocht heeft. Maar ook voor een geschiktheidsattest voor sportclub of nieuwe job moeten we een lichaamlijk onderzoek uitvoeren. Ook hiervoor maak je dus best een afspraak om op raadpleging te komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het de arts daarom niet moeilijk en vraag alleen wat redelijk is. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.


  • VACCINATIES / REISVACCINATIES

Indien u ervoor wil kiezen om uw kind door de huisarts te laten vaccineren, is dit geen probleem. Alle vaccinaties zijn in de huisartsenpraktijk voorhanden. Uiteraard zijn de vaccins gratis,  u betaald enkel voor de consultatie.

Reisvaccins dienen op voorschrift aangekocht te worden in de apotheek, nadien kunnen ze door de huisarts gezet worden.


  • WAARVOOR KAN U BIJ DE HUISARTS TERECHT:

Ziekte of gezondheidsproblemen allerhande.

Algemene check-up, bloedafnames

Begeleiden van chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, longziekte,...

Voedingsadvies

Reisadvies

Vaccinatie van baby's, kinderen en volwassenen

Gynaecologie: uitstrijkje, pilcontrole en voorschriften, zwangerschapscontrole

Kleine ongevallen en snijwonden

Kleine heelkundige ingrepen

Pre-operatieve onderzoeken

Bevriezen van wratten

Doorverwijzingen naar specialist

Attesten

...