MIJN MEDISCHE GEGEVENS ONLINE BEKIJKEN


U kan via verschillende platformen zelf uw medisch gegevens raadplegen:


eHealth

Tegenwoordig worden wij als artsen gestimuleerd om mee te werken aan eHealth. Het is ook in uw belang dat we dit doen, want zo kunnen bv. dokters van wacht aan de belangrijkste medische info omtrent uw gezondheid.
Link naar eHealth


Mijn gezondheid

Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal van de federale overheid, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

Vanop deze website kan je makkelijk doorklikken naar al de medische gegevens die online over jou verzameld worden door andere platformen zoals CoZo en My Nexuz Health. Alles staat hier overzichtelijk opgedeeld per thema, het nadeel is wel dat je telkens moet doorklikken naar een andere site en je je soms opnieuw moet aanmelden.

In tegenstelling tot de andere platformen kan je op Mijngezondheid.be niet alleen jouw gegevens inkijken, je kan ook zelf aanvullingen doen over orgaandonatie en wilsverklaringen.
Link naar de website


MyHealthViewer

Via de online toepassing MyHealthViewer kan je snel, gebruiksvriendelijk en voor het eerst ook mobiel jouw gezondheidsgegevens raadplegen.

Welke vaccinaties heb je al gekregen, welke medicatie moet je nemen, wat zijn de groeicurves van je baby, wat is het resultaat van je laatste deelname aan een van de bevolkingsonderzoeken?
Via deze MyHealthViewer kan je jouw medisch dossier samengevat raadplegen. Je krijgt ook een beter zicht op welke zorgverleners jouw gegevens op welk moment gebruiken en de toegang tot je gegevens wordt eenvoudiger.

 Het is de bril waarmee je als patiënt naar Vitalink kunt kijken.

Om MyHealthViewer te openen, volstaat het om te surfen naar www.myhealthviewer.be en aan te melden. Ook het federale webportaal www.mijngezondheid.belgie.be, dat de burger doorverwijst naar alle platformen die medische gegevens aanbieden, linkt door naar MyHealthViewer.

In MyHealthViewer kan de burger nu makkelijk die toestemming geven of weer intrekken, zelf aangeven welke zorgverleners een therapeutische relatie hebben of zorgverleners uitsluiten van toegang tot de gegevens. Ouders kunnen de gegevens van hun kind(-eren) beheren. Op een tijdlijn kan de burger snel zien welke zorgverlener welke gegevens heeft geraadpleegd of bewerkt, en wanneer.
Link naar de website


CoZo en Mynexuzhealth

Op beide platformen staat jouw volledige ziekenhuisdossier, een overzicht van al jouw behandelingen en onderzoeken die je hebt laten verrichten in de ziekenhuizen die bij CoZo of My Nexuz Health zijn aangesloten. Denk aan alle afspraken, facturen, laboresultaten, gemaakte radiologiebeelden...
Op CoZo kan je ook nagaan welke medische volmachten je zelf hebt (personen voor wie jij hun rechten als patiënt uitoefent als ze zelf niet meer wilsbekwaam zijn, red.) of hebt gegeven (personen die voor jouw rechten instaan als jij zelf niet meer wilsbekwaam bent, red.).

CoZo

Mynexuzhealth